Senaste timmen
Sverige
VFR Sverige  

Europa
Temp  DewPt  Wx  Wind  Precip

Kartor 00,06,12...
Skandinavien
United Kingdom

UKMO Analysis  Archive
USAFE  Analysis
SatRep KNMI Analysis

Trafikverket
Väginformation


Marktillstånd
Grundvatten
MSB Höga flöden

Tjäle - Sverige
Istjocklek - Finland
Brandrisskartor SMHI

Snö mm.
Snökarta 1 - Europa
Snökarta 2 - Europa
Lavinrisk - Sverige


Synop/MarkObsar
weatherobs.com