Luftfartsverket
AROWeb
LFV referenspunkter

Metar
Metar - Norden
Metar - Java Applet


UWYO surface
Metar - tidserier
Metar - Sverige
Metar - världen
NOAA Metar


AllMetSat
Världen
UK
Europa
Nordamerika
Sydamerika
Afrika
Asien
Oceanien

TAF
Luftfartsverket
SMHI TAF Produktionstider

NOAA TAF

Flygplatsinfo mm.
Flygplatser
The Airport Guide

SYNOP
SYNOP - Världen

Observationer
Obs Uppsala
Uppsala 2, 7, 30 dagar

Obs.Stn. karta